σίκυς

-υος, η και ο, ΝΑ
νεοελλ.
η καρπουζιά
αρχ.
1. το αγγούρι, ο σίκυος
2. το φυτό σίκυος ο άγριος, η πικραγγουριά, γνωστό, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική ονοματολογία, ως Εκκβάλιο το ελατήριο.
[ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού σικύα (πρβλ. και σίκυος, βλ. λ. σικύα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σικύς — Α (κατά τον Ησύχ.) «ὁ γναφεύς» …   Dictionary of Greek

  • οστρύα — (οστρύα η καρπινόφυλλος). Φυτό της οικογένειας των βετουλιδών (δικοτυλήδονα). Μέτριο δέντρο, που μοιάζει με τον γαύρο (κάρπινος ο βετουλοειδής) και αυτοφύεται σε δάση του ορεινού υψόμετρου όλης της Ελλάδας· προτιμάει τα ασβεστούχα εδάφη. Τα… …   Dictionary of Greek

  • тыква — укр. тиква, др. русск. тыкы, род. п. къве, болг. тиква, сербохорв. ти̏ква, словен. tîkva, чеш. tykev, слвц. tekvica, польск. tykwa. Сравнивают с греч. σίκυς м. огурец , σίκυος, род. п. ου – то же, местн. н. Σικυών Огуречный город , наряду с этим …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • αγκέντουμ — ἀγκέντουμ (Α) άγριο αγγούρι, «σίκυς ο άγριος». [ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. ancentum] …   Dictionary of Greek

  • δρακοντίας — δρακοντίας, ο (AM) μσν. πολύτιμη πέτρα αρχ. 1. δρακόντειος 2. φρ. α) «δρακοντίας πυρός» είδος σιταριού β) «δρακοντίας σίκυς» αγγούρι 3. πέτρα που βρίσκεται στο κεφάλι ερπετού …   Dictionary of Greek

  • νότιον — νότιον, τὸ (Α) το φυτό που είναι γνωστό με τη λόγια ονομασία σίκυς ο άγριος …   Dictionary of Greek

  • πευκέδανος — ἡ, Α 1. το φυτό πευκέδανο 2. το φυτό σίκυς ο άγριος. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού πευκέδανον με αλλαγή γένους] …   Dictionary of Greek

  • πολίτικος — η, ο, θηλ. και ια, Ν [Πόλη] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη ή αυτός που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη («πολίτικος χαλβάς») 2. το θηλ. ως ουσ. η πολίτικη κοινή ονομασία μιας ποικιλίας τού φυτού που είναι γνωστό με τη… …   Dictionary of Greek

  • ράφυς — και ῥάπυς, υος, ἡ, Α η βρούβα. [ΕΤΥΜΟΛ. Παρλλ. τ. τής λ. ῥάφανος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από το θ. ῥαφ (για τον τ. ῥάπυς, βλ. λ. ράφανος) με διαφορετικό επίθημα υς (πρβλ. κάχρ υς, σίκυς) και δηλώνει άλλο είδος φυτού (βλ. και λ. ράφανος)] …   Dictionary of Greek

  • σκορπίον — τὸ, Α [σκορπίος] 1. το αγκαθωτό φυτό τράγος 2. το γνωστό με τη λόγια ονομασία φυτό σίκυς ο άγριος 3. το φυτό ηλιοτρόπιο …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.